Badania laborytoryjne


  • badania morfologiczne i ocena rozmazów krwi,
  • badania biochemiczne krwi,
  • badania mikroskopowe zeskrobin i preparatów cytologicznych ze zmian skórnych,
  • badanie cytologiczne wymazu z pochwy,
  • badanie płynów z jam ciała (jamy brzusznej, klatki piersiowej, worka osierdziowego),
  • badanie wymazów z kanałów słuchowych, jamy nosowej,
  • badania cytologiczne zmian rozrostowych,
  • badanie moczu z osadem,
  • badanie kału w kierunku pasożytów,
  • szybkie testy pozwalające diagnozować choroby zakaźne kotów, psów, choroby odkleszczowe.
BadaniaLab